รายชื่อสมาชิกใหม่ 2564

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบ้านนิยาย
2สามัญสำนักพิมพ์โรเตอร์โซล
3สามัญทรงศีลธิงส์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่านอิตาลี
2สามัญบริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด
3สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ต เวนเจอร์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญ (ร้านหนังสือ)บริษัท บุ๊คเซอร์เคิล จำกัด
2สามัญบริษัท บีโกเนีย พับลิชชิ่ง จำกัด
3สามัญบริษัท โชคดีสุดยอด จำกัด
4สามัญบริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท มิวเซส พับลิชชิ่ง จำกัด
2สามัญบริษัท เอ็ดเทค ฟอร์ คิดส์ จำกัด
3สามัญสวนอักษร

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท นาวา พับลิชชิ่ง จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc