รายชื่อสมาชิกใหม่ 2564

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบ้านนิยาย
2สามัญสำนักพิมพ์โรเตอร์โซล
3สามัญทรงศีลธิงส์

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่านอิตาลี
2สามัญบริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด
3สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ต เวนเจอร์