รายชื่อสมาชิกใหม่ 2565

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท สำนักพิมพ์มอเตอร์ไซค์สีแดง จำกัด
2สามัญบริษัท ดังโงะมังงะ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีเจนดาเรียม
2สามัญบริษัท อ่านบุ๊ค จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท เอิร์ลเกรย์ จำกัด
2สมทบบริษัท คุณากร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3สมทบมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท นาฬิกาทราย จำกัด
(สำนักพิมพ์แซนด์คล็อคบุ๊คส์)

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด
2สามัญบริษัท เกมฟิกส์ จำกัด
3สมทบบริษัท ฉลาดเกมกล่อง จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 4 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท ลิลลี่เฮ้าส์ พับลิชชิ่ง จำกัด
2สามัญสารพัดบุ๊คสโตร์
3สามัญบริษัท มิเนอร์วา บุ๊ค จำกัด
4สามัญบริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 7 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท เปเปอร์ยาร์ด จำกัด
2สามัญมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในบรมราชูปถัมภ์
3สามัญบริษัท นานา นาริศ จำกัด
4สามัญห้างหุ้นส่วนสามัญ แซนด์วิชพับลิชชิ่ง
5สามัญบริษัท ซอย สควอด จำกัด
6สามัญสำนักพิมพ์วรรข
7สามัญบริษัท อิงค์ทรีบุ๊ค จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญศูนย์กิจการสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)
2สามัญโรเบิร์ต บุ๊ค

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญสำนักพิมพ์สามัญชน
2สามัญบริษัท มาคอสมอส จำกัด
3สามัญบริษัท มายบุ๊คสโตร์ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 7 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท กรองอักษร พับลิชชิ่ง จำกัด
2สามัญบริษัท สาธารณะ จำกัด
3สามัญร้านหนังสือราตรี
4สามัญบริษัท เหมมารา จำกัด
5สามัญบริษัท ยูอาร์ยู จำกัด
6สามัญมูลนิธิเด็ก
7สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอสเพอริที เอ็ดดูเคชั่น

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน ธันวาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 5 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญเพจร้านหนังสือ ก้าวบรรทัด
2สามัญบริษัท แม็กพาย บุ๊กส์ จำกัด
3สามัญบริษัท แฮปปี้ บุ๊ค พับลิชชิ่ง จำกัด
4สามัญบริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด
5สามัญบริษัท อะนิเมท เจเอ็มเอ จำกัด

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc