รายชื่อสมาชิกใหม่ 2565

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ผ่านการพิจารณา

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท สำนักพิมพ์มอเตอร์ไซค์สีแดง จำกัด
2สามัญบริษัท ดังโงะมังงะ จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 2 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีเจนดาเรียม
2สามัญบริษัท อ่านบุ๊ค จำกัด

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 3 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท เอิร์ลเกรย์ จำกัด
2สมทบบริษัท คุณากร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3สมทบมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ผลการพิจารณาสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2565
บริษัท/สำนักพิมพ์ผ่านการพิจารณาสมาชิก จำนวน 1 ราย

ลำดับประเภทสมาชิกชื่อบริษัท/สำนักพิมพ์
1สามัญบริษัท นาฬิกาทราย จำกัด
(สำนักพิมพ์แซนด์คล็อคบุ๊คส์)

all piercings cuff earrings fine jewelry moon ring threadless stud threader earrings braclet flower ring initial necklace chain ring free people amor amor rainbow moonstone safety pin earrings gold initial necklace multi colored sapphire hoop earrings chain earrings stone necklace stone ring stone and strand jewelry rose gold lariat earrings opal stone price in uae gold heart solitaire ring ear piercing nyc