ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรม

PUBAT เข้าหารือกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดย คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคุณบุญเสริม สัมนาวงศ์, คุณคมพิชญ์ พนาสุภน กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เข้าหารือกับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กรรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อดึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – Kmitl (สจล.) ร่วมสร้างนิสัยการอ่านผ่านแพลทฟอร์ม “No กองดอง” ทำ Challenge โดยใช้นวัตกรรมยกระดับ​ในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน พร้อมเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020) ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563 รวม 12 วัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ […]

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่องานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

วันที่  26  สิงหาคม  2563  สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดย คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ (นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ) คุณเกศริน เอนก และ คุณอัครพล วัฒนสิน (กรรมการ) เดินหน้าทางเข้าพบ คุณนำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อผลิตภัณฑ์ และคุณ กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผุ้อำนวยการด้านงานประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์องค์กร สวทช เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 (Book Expo Thailand 2020) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 11 ตุลาคม 2563

พิธีเปิด “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้ง 5” มหกรรมหนังสืองานแรกของปี “New Normal อ่านกันสนั่นเมืองเหนือ”

“เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ครั้ง 5” มหกรรมหนังสืองานแรกของปี “New Normal อ่านกันสนั่นเมืองเหนือ” สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เดินหน้าจัดงานมหกรรมหนังสืองานแรกของปี มาช้า ดีกว่าไม่มา พบกับงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ครั้ง 5” ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่าน ปรับวิถีสู่ “New Normal อ่านกันสนั่นเมืองเหนือ” ในวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ครั้ง 5 กล่าวว่า การอ่านหนังสือเป็นวิถีสำคัญยิ่งที่มนุษย์ควรมี เพราะการอ่าน คือการปูพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพฤติกรรมการอ่านให้คนทุกวัย อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของลูกเมือง ยกระดับคุณภาพแห่งการเรียนรู้ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน เพราะจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นว่าการสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญต่อการการสร้างเมือง การที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อการสร้างเมือง สร้างอนาคตที่ยั่งยืน จังหวัดที่มีพลเมืองมีนิสัยรักการอ่าน จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ […]

เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ 26 มิ.ย. – 7 ก.ค. 63 ที่ ThaiBookFair.com และที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เดินหน้าจัดงานมหกรรมหนังสืองานแรกของปี มาช้า ดีกว่าไม่มา พบกับงาน “เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ครั้ง 5” ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่าน ปรับวิถีสู่ “New Normal อ่านกันสนั่นเมืองเหนือ” ในวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต อ่านหนังสือปลอดเชื้อ พร้อมช้อปหนังสือกับโปรฯ เด็ด จาก 200 กว่าสำนักพิมพ์ ที่พร้อมใจกันขนหนังสือดีมีคุณภาพมาให้หมู่เฮาชาวเชียงใหม่ได้เลือกสรรอ่านกัน ทั้งในงานและ Online ที่ www.ThaiBookFair.com ตลอด 24 ชั่วโมงพบมิติใหม่ของการอ่านแบบ New Normal วิถีชีวิตเปลี่ยนไป แต่วัฒนธรมการอ่านไม่เปลี่ยนแปลงช้อปอิ่มใจPromotion Mini Book Fair Online กับโปร “Mid Year Sale” ในช่วงวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 […]

ผู้ชนะการประกวด OKMD Book Cover Award 2020

OKMD Book Cover Award 2020 ส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งการอ่าน…ผ่านคุณค่าแห่งการออกแบบ เดินทางถึงตอนจบได้อย่างน่าชื่นชม สำหรับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 (OKMD Book Cover Award 2020) โครงการคุณภาพที่จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ OKMD ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ที่มุ่งมั่นเสนอผลงานได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรดานักออกแบบได้ออกแบบผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อและอ่านหนังสือมากขึ้น สำหรับการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 385 ชิ้นงาน จาก 43 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลในแต่ละหัวข้อรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (มิว บิลดิ้ง) โดยการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งกอปรด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ กระทั่งได้ 5 ผลงาน […]

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8

เปิดอย่างเป็นทางการ มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงาน I-SAN STATIONARY FAIR 2020 แนวคิด(Concept) “สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน” Theme “อ่านสร้างคน เขียนความสุข” วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น, คุณฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกฝ่ายในประเทศ 1 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สสปน.(TCEB) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 8 (I-SAN BOOK FAIR 2020) และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 3 (I-SAN STATIONARY FAIR 2020) ภายใต้แนวคิด […]

สบร. ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย หวังกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย

23 ก.ค. 63 หอสมุดแห่งชาติ — สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ “ประวัติและผลงานของ 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย” และ “ตัวอย่างหนังสือแบบเรียนไทยในอดีต” หวังกระตุ้นคนไทยให้เห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย และร่วมรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาษาไทย ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันโดยรายนาม 13 ปฐมาจารย์แบบเรียนภาษาไทย ผู้ได้รับการที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณในครั้งนี้ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 แบ่งเป็น 5 ด้าน   1) ปฐมาจารย์ด้านการประดิษฐ์อักษรไทย 2) ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยและอักษรศาสตร์ชั้นสูง 3) ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นก่อนระบบการศึกษาในโรงเรียน 4) ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นตามระบบการศึกษาในโรงเรียน และ 5) ปฐมาจารย์ด้านพจนานุกรม ประกอบด้วย1. ปฐมาจารย์ด้านการประดิษฐ์อักษรไทย ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช2. ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยและอักษรศาสตร์ชั้นสูง ได้แก่1) พระโหราธิบดี  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช2) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท3. ปฐมาจารย์ด้านแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นก่อนระบบการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่1) พระเทพโมลี (ผึ้ง)2) […]

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้ช่วยผลักดันข้อร้องเรียน เรื่อง นโยบายช้อปช่วยชาติ และมาตราลดหย่อนทางภาษี

วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดย นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคม และ นางเกศริน เอนก กรรมการ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่ออนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้ช่วยผลักดันข้อร้องเรียนเรื่อง นโยบายช้อปช่วยชาติ และมาตราลดหย่อนทางภาษี ฯลฯ ทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว ณ ห้องประชุม 301 อาคารสุริยัน สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาไทย (เกียกกาย)

1 2 3